Management Radar®
geeft richting en rust in overheidsorganisaties

 

Bent u manager binnen een overheidsorganisatie? Dan werkt u in een complexe omgeving. De buitenwereld ziet dat niet altijd, maar zelf zult u ervaren dat het werken in een politiek-bestuurlijke omgeving vaak verre van eenvoudig is. Veranderende wetgeving, innovatie, digitalisering, ketensamenwerking, politieke ambities, etc. U staat voor de opgave al dat soort vraagstukken te verwerken in de dienstverlening en bedrijfsvoering. En dat terwijl het verandervermogen van de organisatie z'n beperkingen kent en er weinig gelegenheid is voor (zelf)reflectie.

 

Hoe zorgt u dan toch voor een succesvolle dienstverlening met betrokken medewerkers en een normale werkdruk? Management Radar® helpt u om te werken vanuit overzicht en inzicht. Het biedt u een kapstok voor regelmatige analyse van uw organisatie en voor het kiezen van effectieve interventies.

 

afbeelding1

Neem contact op voor meer informatie.

Management Radar® geeft richting en rust in overheidsorganisaties